Kui palju on korteriühistul mõistlik kulutada õigusabile korteriomanikult võlgnevuse nõudmiseks?

Olen kuulnud arvamust, et juhatus peaks avalduse ise koostama ja sedasi ei kuluks õigusabile üldse raha. Samuti olen kuulnud arvamust, et pole mingit vahet kui palju juristile avalduse koostamise eest ja kohtus esindamise eest maksta, sest nagunii mõistetakse see raha võlgnikult kohtumenetluse lõpus välja.

Tõde on nende kahe arvamuse vahepeal.

Riigikohtu tsiviilkolleegium on kirjutanud: Õigusalast kvalifikatsiooni nõudvat õigusabi ei pea korteriühistu juhatuse liikmest seaduslik esindaja osutama tasuta, täites lepingulise esindaja ülesandeid (vt RKTKm nr 3-2-1-62-14, p 14; RKTKm nr 3-2-1-102-16, p 15). Seega ka juhul kui korteriühistu juhatuse liige on õigusalase haridusega, ei ole tal kohustust korteriühistut tasuta kohtus esindada.

Esindajat valides tuleb aga silmas pidada, et hagita menetluses hüvitatakse menetlusosaliste õigusabikulusid vähemalt üldjuhul piiratumalt kui hagimenetluses, hagita menetluses puudub üldjuhul vajadus kasutada menetluses professionaalset õigusabi ja selle kasutamise korral ei saa menetlusosalisel olla üldjuhul õigustatud ootust, et õigusabikulud piiramatult mõnelt teiselt menetlusosaliselt välja mõistetaks. (vt nt RKTKm nr 3-2-1-18-11, p 19).

Kõrgema kohtu seisukohast juhinduvad alama astme kohtud ja nii on ühistuõiguses näiteks Harju Maakohus tsiviilasjas 2-20-146179 võtnud seisukoha: /…/ käesolevas vähekeerukas asjas on põhjendatud ja vajalik ajakulu 2 tundi. Samuti leiab kohus, et avaldajale osutatud õigusabi tunnitasu hind on käesolevas menetluses ülemäärane (arvestades ka asjaolu, et tegemist on hagita menetlusega). /…/ Eelnevat arvestades leiab kohus, et avaldaja lepingulise esindaja mõistlik tunnitasu käesolevas menetluses ei ületa 60 eurot ilma käibemaksuta. Seetõttu on avaldaja lepingulise esindaja kulud põhjendatud ja vajalikud rahaliselt kokku summas 120 eurot (2 x 60). Ning Tartu Ringkonnakohus kirjutab määruses 2-20-19086: Esindaja ajakulu tema poolt osutatud toimingutele on põhjendatud ja vajalik osaliselt (2 tunni ulatuses), kuna tegemist on tavapärase võlgnevuse nõudega.

Seega: korteriühistu peaks vältima ülemääraseid kulusid korteriomanikelt võlgnevusi sisse nõudes ning kui kohtule esitatud menetluskulude nimekirjas on kulud ülemäära suured, on korteriomanikel põhjust neid vaidlustada.

Korteriühistute Õiguskeskuses on suve lõpuni korteriühistute võlavaidlusteks eriti soodsad hinnad: https://oigusbyroo.eu/suvi-2022.html

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga